33 thoughts on “Sadistic Beauty BL Sidestory – Chó sủa là chó không cắn: Chương 01

  1. nhìn cổ chân ẻm bị thương mà xót
    cảm ơn nhà dịch đã dịch bộ truyện này nhiều lắm<3<3

Comments are closed.

error: Content is protected !!