[Đam mỹ cao H] Cha Vợ Và Con Rể

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian / Vân Gian

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song tính, cao H, 1v1, loạn luân, HE.

Tiến độ: Đã hoàn thành

Tóm tắt của editor: Truyện kể về người cha vợ dâm đãng và cậu con rể may mắn.:))))))


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06