Room to room

Giới thiệu:
Dowan trở thành bạn cùng phòng với Cha-min, người mà cậu đang yêu thầm.Vào một đêm Cha-min đến phòng của Dowan với vẻ ngoài khác thường,và bắt đầu yêu cầu cậu ‘ thỏa mãn’ mình .Tuy vậy…đây có phải là tất cả , có phải vì căn bệnh của Cha-min? Sau mỗi lần như vậy  Cha-min lại hoàn toàn không thể nhớ được chút nào . Trái tim Dowan không thể chịu nổi khi thấy Cha-min như vậy…

Tác giả :  Lee Aru

Thể lọai: Manhwa, Slice of life, drama, smut


01 | 02