12 thoughts on “Chó sủa là chó không cắn: Chương 13

      1. Nói về tệ t thấy nết thằng WK tệ hơn gấp 10 lần nha b. 😌 Bắt cóc, abuse, hiếp có đủ, còn tính giết ng nữa cơ, MH đã làm gì đạt đến trình biến thái như nó

  1. Xin lỗi a minho nhưng mà nhìn a như này làm e lứng lứng. Huhu. Cực thích kiểu như này:((

Comments are closed.

error: Content is protected !!