12 thoughts on “CSLCKC21

  1. AD ƠI BỊ THIẾU MẤT 1 CẢNH MH BỊ WK BÓP CỔ ĐẬP ĐẦU VÀO KÍNH XE Ô TÔ RỒI Ạ. NÃY MÌNH THẤY BẢN GHI RAW NÊN ĐỌC TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC DỊCH,GIỜ ĐỌC LẠI THẤY THIẾU HẲN LUÔN

  2. đkm, may mà mơ, chứ thằng WK nó làm thật nữa chắc t hết hy vọng với nó luôn quá

Comments are closed.

error: Content is protected !!