HTDNACT20d

Ngoại truyện 1 – Hết Cậu cảm nhận được cái tiếng thoang thoảng cứ ù ù bên tai, cái âm thanh khó chịu cứ dần

Continue Reading

error: Content is protected !!