16 thoughts on “CSLCKC26

  1. T thấy HE cao r nha khúc cuối nói cho Quốc Kỳ biết là bé cô đơn r kìa:D thương hai đứa quá cố gắng dựa nhau mà sống hạnh phúc nha trời. Kết mà SE t nghỉ đọc bl 1 tháng đấy

  2. Đù vừa thấy Minh Hồ rớt nc mắt, cùng lúc t rớt nc mắt lun :((( so sad 😭😭😭

Comments are closed.

error: Content is protected !!