7 thoughts on “CSLCKC27

  1. Lần đầu có chibi 2a, cute qué 😍
    MH lại uống rượu 🙁
    WK có vẻ nhận ra mình sai roài..
    Nếu WK thả MH ra, giúp MH hoà nhập vs xã hội lại, xin MH tha thứ và 1 lần nữa theo đuổi MH theo cách bình thường, thì cho dù OE vẫn ổn áp 🥺

  2. Chậc! t vẫn thấy tương lai mịt mù mấu chốt là ở WK vẫn chưa xác định được phương hướng mk nên đi vẫn mắc kẹt ở bà mẹ.MH thì vẫn vậy không biết phải làm gì và sợ sự cô đơn nên mới đấm chìm trong rượu cộng thêm lắm tâm sự nhưng không người nghe . chậc chậc!! ┐(´д`)┌

  3. WK nhận ra rằng mình vẫn luôn cô đơn trong chính cả suy nghĩ của mình nhưng lại không biết hoặc không chịu nhìn ra rằng những việc cưỡng cầu thì sẽ không có kqua. Có vẻ như anh ta cũng là nạn nhân của việc bạo lực tâm lý từ nhỏ nên không thể phân biệt được giữa việc cố chấp và cố gắng để đạt được hạnh phúc nó khác nhau như nào. Anh ta vẫn có tính tốt là chịu lắng nghe từ người xung quanh nhưng tính xấu là còn quá yếu đuối để anh từ bỏ. Hi vọng tgia sẽ cho diễn biến tâm lý nhân vật sẽ khá hơn.

  4. bé min thì có ông bố củ cải, wookyung thì bà mẹ cút lộn, thôi 2anh về xây mái ấm iu thương nhau đi😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!