16 thoughts on “CSLCKC29

  1. Làm ơn đừng mà tâc giả, người khiến tụi dân con khổ quá rồi, thương MH quá 😭😭😭

  2. Duma biết ngay sẽ có màn này mà 🙃
    Đừng nói bà tgia để MH bị chơi hội đồng xong WK tới đem về nhốt tiếp, rồi MH trầm cảm nhảy lầu lun nge 🙃
    Ta xỉu ngang á 🥲

  3. Nếu là truyện khác thì 100% top đến kịp chứ truyện này thì 🌚🌚, h chỉ có cầu trời khấn phật cho bà tg tha cho MH thôi
    🤧🤧 Biết vậy k đọc, h đọc lại phải chờ đợi 1tuần liền

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!