Payback – Trả thù

Thể loại: Yaoi, Webtoons, Manly gay couple, Drama,  H+

Tác giả: samk&푸죠킹

Giới thiệu:
Câu chuyện của người đi trả thù, Lee Yoo Han và danh hề mafia, Yoon Jay.


Đọc mùa 1 tại TCCD: [Link]

Mùa 2:

41 | 42 (16+) | 43 (18+) | 44 (18+) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 (17+) | 53 (18+) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

61 | 62 | 63 (18+) | 64 (18+) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79a79b

2 thoughts on “Payback – Trả thù

Comments are closed.

error: Content is protected !!