Dear Sister, I’ve Become a Blessed Maiden – Em gái thân yêu, anh đã trở thành một trinh nữ được ban phước rồi

Thể loại: Yaoi, Fantasy, H+

Tác giả: Yuiko 

Tóm tắt:
Người anh trai vì cứu cô em gái của mình khi bị kéo sang thế giới khác mà phải trở thành một trinh nữ được ban phước


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | Bonus | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 | 53 | 54