Jinx – Vận rủi

Thể loại: Drama, H+, Yaoi

Tác giả: Mingwa (Bộ BJ Alex)

Giới thiệu:
Nhà vô địch hạng nặng light võ thuật hỗn hợp, ‘Joo Jaekyung’.

Anh ta là một huyền thoại về sự bất bại, nhưng trên thực tế, anh ta cũng có một vận rủi (jinx) bí mật. Đó là, thỏa mãn tình dục một ngày trước trận đấu chính là chìa khóa để chiến thắng!

Jaekyung đã cố gắng giải vận rủi của mình thông qua nhà vật lý trị liệu ‘Dan Kim’…


01 (18+) | 02 (18+) | 03 (18+) | 04 (18+) | 05 | 06 (18+) | 07 | 08 (18+) | 09 | 10

11 | 12 (18+) | 13 | 14 (18+) | 15 (18+) | 16 | 17 | 18 (18+) | 19 (18+) | 20 (18+)

21 | 22 | 23 | 24 (18+) | 25 | 26 | 27 | 28 (18+) | 29 (18+) | 29.5 | 30

31 | 32 | 33 (18+) | 34 (18+) | 35

36 | 37a37b | 38a38b | 39a39b | 40a40b

41a41b | 42a42b | 43a43b | 44a44b | 45a45b

46a46b | 47a47b | 48a48b | 49a49b | 50a50b

51a51b | 52a52b | 53a53b | Review | Extra Choi Heesung x Khoai Tây