Smyrna & Capri – Chuyện tình Alpha

Thể loại: Yaoi, Webtoons, Fantasy, Historical, H+, ABO.

Tác giả: Brothers Without A Tomorrow

Giới thiệu:
TheO, một Alpha bị buộc phải tiếp nhận một Alpha khác, vì anh bắt buộc phải sinh cho gia tộc một đứa con.

Seram, thủ lĩnh của quân đoàn cách mạng bị bắt làm tù binh, khi đang lẫn trốn thì vô tình bị chất dẫn dụ của TheO hấp dẫn và đã xâm phạm lấy anh.

“Cơ thể không nghe lời ta gì cả!”


Mùa 1:

01 | 02 (18+) | 03 | 04 (17+) | 05 | 06 (18+) | 07 (18+) | 08 | 09 | 10

11 (18+) | 12 | 13 | 14 | 15 (18+) | 16 (18+) | 17 (17+) | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 (18+) | 25 | 26 | 27 (18+) | 28 (18+) | 29 | 30

Mùa 2:

31 | 32 (18+) | 33 | 34 | 35 | 36 (18+) | 37 | 38 | 39 | 40

41 | 42 | 43 (18+) | 44 (18+) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 (18+)

51 (18+) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70