Lost in the clouds – Lạc giữa mây ngàn

Tác giả: Kim Pas

Thể loại: Shounen Ai, Psychological, Webtoons, School Life

Giới thiệu:
Hanuel có sở thích sưu tập những bức ảnh về mối tình đơn phương của mình, Chanil. Tuy nhiên, cậu đã bị bắt gặp bởi Hyunwoon, lớp trưởng lớp cậu. Vì người đó tạo ấn tượng rất tốt nên cậu đã hy vọng rằng cậu học sinh giỏi Hyunwoon đó sẽ giữ bí mật cho mình… Nhưng, không hiểu sao, có vẻ như Hyunwoon lại định chơi đùa với cậu…?


Mùa 1:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40

41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 | 53 | 54

Mùa 2:

55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80

81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

91

Mùa 3:

error: Content is protected !!