Boy meets Girl – Chuyện trai gái

Thể loại: Yaoi, Drama, H+, Hiện đại, Top điên khùng, Đơn phương, Bot rác rưởi, Bot hối hận, Bot có bí mật.

Tác giả: Viper

Giới thiệu:
[Top điên khùng Cheol Ho x Bot rác rưởi Jin Tae]
Jin Tae đã tuyên bố với Cheol Ho, người vương vấn mình suốt thời gian học cấp 3 rằng, ‘nếu 1 trong 2 chúng ta trở thành con gái thì còn có khả năng thành đôi’.
Sau khi trưởng thành, hai người họ đã gặp lại nhau. Và Cheol Ho đã đưa cho Jin Tae một viên thuốc…


Mùa 1:

00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Mùa 2:

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (END) | Hậu kỳ

Ngoại truyện 1 | Ngoại truyện 2 | Ngoại truyện 3 (END)