Payback – Trả thù

Thể loại: Yaoi, Webtoons, Manly gay couple, Drama,  H+ Tác giả: samk&푸죠킹 Giới thiệu:Câu chuyện của người đi trả thù, Lee Yoo Han và danh hề mafia,

Continue Reading