4 thoughts on “Kamishimo o Nuide Hitotsu Bureikou – Chàng rể dâm đãng và ông bố vợ may mắn: Chương 2B

    1. Nó giống nhue bị đánh vậy á=)
      Người bị chịch là sẽ đau ở đó nếu làm nhiều nguy cơ rách đít=)
      Nhiều hiệp quá mệt đúng r còn người chịch sẽ sướng hơn người bị chịch nhiều lần á bạn

Comments are closed.