4 thoughts on “[Shounen Ai] Phép thuật Cherry! 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ thành pháp sư sao?! Chương 29

  1. Bản dịch chương này có vẻ mượt hơn rồi, đọc lên không đến nỗi sượng và bị ảnh hưởng bởi tiếng Trung như mấy chương trước nữa. Nhóm dịch cố lên!

Comments are closed.