9 thoughts on “[Manhwa, BL] Semantic Error – Lỗi logic: Chương 12

  1. Aaaaa bây giờ mới biết đến bộ này, mong nhóm dịch ra thêm ạ, chúa thích mấy bộ kiểu này luôn ý 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Comments are closed.