11 thoughts on “Ang Ang – Bạn Giường SM: Chương 32

  1. Chỗ ảnh cuối là do ảnh gốc trong truyện như vậy hay do máy mình bị lỗi mà không nhìn được mặt tên kia vậy ạ :'<<

  2. Chắc ad muốn mang gây tò mò á chứ không ai đi cắt mặt thằng theo dõi đâu

  3. Ơ vẫn thấy đc mặt của thg kia mà các kô:vv load lại đi xem nào:v

  4. Tk kn cười cười như hay lắm sau khi tạt axit người khác?! Cần ngài đánh sml nó đã rồi nói chuyện sau ạ (không nói càng tốt)

Comments are closed.