15 thoughts on “Kasenjiki RomiJuri Kousou Kyoku – Chuyện tình Yankee: Chương 4

  1. Bởi tui đoán đúng mà.trong ba cái chiện này là tui rành lắm.cám ơn add Minh quá xá

Comments are closed.