While you sleep – Khi người say giấc

While you sleep – Khi người say giấc

Tên khác: 君が寝ている間に…

Thể loại:  Yaoi, Bara/ Muscle, Hardcore

Tác giả: Okazaki Shinichi (N)

Dịch tiếng Việt bởi: DDMinh & Mỹ Cường/ Cường Thụ Đảng

Vì là truyện 18+, H cao nên m sẽ đặt mật khẩu là DDMinh
Sẽ có vài chương gắn quảng cáo, hướng dẫn vượt qua quảng cáo:
+ Xem truyện tại Google Chrome
+ Nhớ xác thực con người trước.
+ Bấm các nút màu xanh: Click here to continue (1+2), BẤM LINK CÓ TÊN MIỀN ĐƯỢC YÊU CẦU KHI HIỆN TRANG GOOGLE, View Generated Link, Click here to Get Link => GET LINK
Nếu có gì chưa hiểu hãy xem clip tại: [LINK]

Danh sách chương

Chương 1

Chương 2

22 thoughts on “While you sleep – Khi người say giấc

  1. Truyện này page mình thầu, nhưng mà đang thiếu thời gian nên chưa làm sớm, đã có bản dịch rồi ha, sẽ cố gắng mang đến cho các bạn sớm nhất có thể 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!