While you sleep – Khi người say giấc

While you sleep – Khi người say giấc

Tên khác: 君が寝ている間に…

Thể loại:  Yaoi, Bara/ Muscle, Hardcore

Tác giả: Okazaki Shinichi (N)

Dịch tiếng Việt bởi: DDMinh & Mỹ Cường/ Cường Thụ Đảng

Sẽ có vài chương gắn quảng cáo, hướng dẫn vượt qua quảng cáo: [LINK]

Danh sách chương

Chương 1

Chương 2

22 thoughts on “While you sleep – Khi người say giấc

  1. Truyện này page mình thầu, nhưng mà đang thiếu thời gian nên chưa làm sớm, đã có bản dịch rồi ha, sẽ cố gắng mang đến cho các bạn sớm nhất có thể 😀

Comments are closed.