4 thoughts on “Người chủ lý tưởng: Chương 01

  1. Ù uôi 2 cái con người nì đáng iu dã man ấy, quắn hết cmn quéo (≧▽≦) Xin cảm ơn DDMinh rất rất nhiều, editor đã vất vả rồi 😚😚😚

Comments are closed.

error: Content is protected !!