( 19+) Tác phẩm của Maorenc

Thể loại: Bara/ Muscle, Yaoi, Truyện phương Tây (đọc từ trái qua phải), Ciu không che

Tác giả: Maorenc

Dịch tiếng Việt bởi: DDMinh

Tóm tắt: Bộ sưu tập các tác phẩm của tác giả Maorenc, định kỳ theo tháng.

Vì là truyện 18+, H cao nên m sẽ đặt mật khẩu là DDMinh
Sẽ có vài chương gắn quảng cáo, hướng dẫn vượt qua quảng cáo:
+ Xem truyện tại Google Chrome
+ Nhớ xác thực con người trước.
+ Bấm các nút màu xanh: Click here to continue (1+2), BẤM LINK CÓ TÊN MIỀN ĐƯỢC YÊU CẦU KHI HIỆN TRANG GOOGLE, View Generated Link, Click here to Get Link => GET LINK
Nếu có gì chưa hiểu hãy xem clip tại: [LINK]

Danh sách chương

Truyện tặng kèm tháng 3/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 4/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 5/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 6/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 7/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 8/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 10/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 11 + 12/ 2020

Truyện tặng kèm tháng 1 + 2/ 2021

Truyện tặng kèm tháng 3 + 4/ 2021

Truyện tặng kèm tháng 5 + 6 + 7/ 2021

Truyện tặng kèm tháng 8 + 9 + 10/ 2021

This image has an empty alt attribute; its file name is H68rexF.jpg