10 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 12

  1. Đúng là không ai hiểu mẹ hơn con :))))) nói câu nào trúng câu đấy
    Cái ảnh lúc Issac ngồi nghĩ ấy còn chưa xoá hết chữ kìa chỉ nhà :v

Comments are closed.