11 thoughts on “[Shounen Ai] Phép thuật Cherry! 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ thành pháp sư sao?! Chương 5.1

  1. Đọc được suy nghĩ mất r còn đâu mà nếu với thì :)) tội Kurosawa
    Đơn phương 7 năm nên hóa điên cmnr =))

Comments are closed.