10 thoughts on “[Manhua, Shounen Ai] 19 Days – Chương 342 (459): Phòng tắm

  1. Dành cho ai đu H+ thì bỏ đi vì ở đây chỉ có hint nhẹ và hài cực mạnh hoy
    (/▽\*)。o○♡

Comments are closed.