6 thoughts on “[Shounen Ai] Phép thuật Cherry! 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ thành pháp sư sao?! Chương 5.4

    1. Đoạn cuối cùng cũng trang lời tác giả ấy hả bạn? Đó là mục cảm ơn các người đã giúp đỡ mình khi làm truyện của tác giả thôi ^^

Comments are closed.