6 thoughts on “[Shounen Ai] Phép thuật Cherry! 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ thành pháp sư sao?! Chương 17.1

  1. Bạn ni rất nhạy bén nhận ra vấn đề nhưng mà kết luận thì trớt quớt hà, ri thì ren mà tiến bộ đây:)))

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!