11 thoughts on “[Manhua, Shounen Ai] 19 Days – Chương 346 (463): Hiểu nhau

  1. Lâu lâu tác giả ms có ch mới. Tks DMinh đã edit ạ 🎉😆
    Đến với bộ này vì cam, chưa thất vọng vs ẻm bao giờ. Mà mấy đứa này ms có …tuổi =_=|||

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!