8 thoughts on “[Shounen Ai] Phép thuật Cherry! 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ thành pháp sư sao?! Chương 23.5

  1. Cảm ơn nhóm đã dịch truyện, nhưng mà có cảm giác hình như lời dịch càng ngày càng bị ảnh hưởng nặng bởi tiếng Trung thì phải, đọc không xuôi.

Comments are closed.