4 thoughts on “[Shounen Ai] Phép thuật Cherry! 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ thành pháp sư sao?! Chương 24.5

  1. Tui thề với hai a là hai a tìm k ra đâu trừ phi ổng kurosawa trực tiếp nói ra :))))

Comments are closed.