14 thoughts on “[Manhwa, BL] Mr. 100% Perfect – Quý ngài hoàn mỹ 100%: Chương 01

  1. giờ đọc lại thì t đã biết tại s anh lại có vẻ mặt v khi bé bot bảo đến nhà anh=)))

Comments are closed.