One thought on “Thông báo hồi phục link

  1. Hai ngày nay liên tục không đọc được những link gắn ad. Cứ tưởng do điện thoại mình có vấn đề. Cám ơn DDMinh đã fix lỗi

Comments are closed.