10 thoughts on “[Manhwa, BL] Semantic Error – Lỗi logic: Chương 03

  1. mê quá đi mất >< tui coi phim rồi mới mò sang truyện luôn, cơ mà truyện có H hí hí :3

Comments are closed.