7 thoughts on “[Manhwa, BL] Mr. 100% Perfect – Quý ngài hoàn mỹ 100%: Chương 33

  1. giờ tôi mới để ý, hình như cp phụ cả 2 anh đều có sẹo, mà còn cùng vị trí nữa. Skkshxjdksnx tôi lại tưởng đấy là sẹo đôi không đấy =))))

Comments are closed.