6 thoughts on “[Manhwa, BL] Mr. 100% Perfect – Quý ngài hoàn mỹ 100%: Chương 38

  1. Cặp chính yên bình bao nhiêu cặp này sóng gió bấy nhiêu. KHông biết cặp nào mới là cặp chính luôn tr =)))))))))

Comments are closed.