Thông báo sửa link

Hiện host cũ mình xài bị lỗi nên sẽ có vài chương truyện bị hư, bạn nào đọc mà bị hư cả chương hoặc vài trang của chương cũng đều báo mình ở đây ha, những bạn comment trước đó ở những chương hư mình đã sửa cả rồi nên không cần phải báo lại đâu.
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. ^^