9 thoughts on “[Manhua, Shounen Ai] 19 Days – Chương 351 (468): Thảo cầm viên

  1. Nói là phải giữ lời nha, tội con rể quá mà nhờ có nó cam con mới nói chăm sóc đó, chăm sóc cả đời luôn đi :3

Comments are closed.