4 thoughts on “[Manhwa, BL] Restless – Bồn chồn: Chương 01

  1. Bé bot khổ ghê, nhưng mà mình thích truyện đào sâu vào hiện thực như vậy, càng đau đớn càng làm mình dễ liên hệ với thực tại này hơn. Mong sẽ đến lúc em bé được nâng niu yêu chiều

Comments are closed.