6 thoughts on “Shutline – Đường tiếp giáp: Chương 05

  1. Mình nghĩ sẽ có ngược giữa hai anh, đọc mà cứ thấy tức ngực, nhưng vẫn cảm ơn ad đã dịch truyện🥰, hóng các chap sau

Comments are closed.