6 thoughts on “Super Seme-sama to Toki wo Kakeru Ore – Mỗi lần đi ị là tôi lại xuyên: Chương 08

    1. Tôi này, toii đang buồn ngủ nên kiểu toii đọc 1 cách khá là nghiêm túc nx cơ :)) khúc nào hkề quá ms cừi ( mà thật ra khúc nào hok hkề 🌚)

Comments are closed.