9 thoughts on “Super Seme-sama to Toki wo Kakeru Ore – Mỗi lần đi ị là tôi lại xuyên: Chương 12

  1. Đọc xong ngơ toàn tập với thể loại đầy drama này
    Moé cười quá trời cười luôn :)))))

  2. Tổng tài bá đạo bên Tàu phải gọi bằng cụ:))))
    Mặn vc, đéo hiểu sao ngày xưa đọc truyện Trung suốt ngày thế này vẫn nuốt được

Comments are closed.