18 thoughts on “Shutline – Đường tiếp giáp: Chương 09

  1. Tự dưng đọc đến chap 9 => mé!!! Ciu ko che của tau đâu rồiiii, ôi ciu nguyên thuỷ 😢🤧

Comments are closed.