8 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 06

  1. Hời ơi Beom thương đại nhân quá, đại nhân ngon quá đại nhân ơi, xả tóc đẹp xỉu, CP cà phê sữa này mlem mlem ghê, cảm ơn ad đã dịch

  2. Đúng kiểu đại nhân với Beom đều coi đối phương là người tốt với mình còn lo lắng cho mình nx á 🥰🥰

Comments are closed.