8 thoughts on “Hổ ái tử đằng: Chương 31

  1. Trời má đọc mà nó phê gì đâuuuuuuuuuu
    Đại nhân quá ngọt lước, nhưng không dám dành ;((

  2. Cầu đại nhân hãy dừng ngon lại 5s thôi cũng được cho tim em nó thở cái, gì đâu mà đỉnh quá zậy éeeeee

Comments are closed.