2 thoughts on “Megumi và Tsugumi: Chương 1.1

  1. thích Megumi vãi,, Bản lĩnh lắm anh ơi!! chả bù cho vài ông alpha để con cu làm mờ con mắt=))
    thích nhwuxng alpha biết kiểm soát bản thân cực kifii!! cảm ơn DDminh đã dịch ạ<3

Comments are closed.