26 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 22

  1. Hơi đù nhưng khúc đại nhân nói sẽ ko từ bi nghĩa là sẽ ko cho Beom thoát khỏi đại nhân hả mn ? Do câu trước câu sau mình thấy ko hỉu lắm

    1. Lạy tác giả. Đừng để cho tụi em ăn đường trộn thuỷ tinh. Chứ đang hỏny, soft thế mà đùng đùng bị chia cắt rồi thiếu gia đá Beom của em đi chắc e c.het. Ahuhuhuhu ngược ít dùm em :<

Comments are closed.

error: Content is protected !!