3 thoughts on “Megumi và Tsugumi: Chương 4.1

  1. Mê truyện này từ ngày em nó xuất bản .
    Cảm ơn nhà dịch nhiều lắm ạ ~ vì tất cả
    Chúc m.n luôn khoẻ mạnh trong mùa dịch này nha ><

Comments are closed.