12 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 13

    1. Chòi oi :))))))) gì cưng xĩu 😘 chờ để vô dk web mà đọc truyện giống như chờ đăng kí tín chỉ z kkkk

  1. Èo ôi uke ban đầu tưởng dữ dằn thế nào mà chiều thằng bé thế. Ngoài cứng trong mềm huhu

Comments are closed.

error: Content is protected !!